Kategóriák
TOP termékek
Termékajánló
Partnereink
Látogató számláló
0
8
8
0
1
4
5
Hírlevél

Vásárlási feltételek

Alapvető jótállási feltételek:

A szavatosság csak szakszervizben felszerelt, üzembe helyezett vagy beépített termékekre vonatkozik és csak
rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető. Csak gyártási hibákból származó hibákat áll módunkban orvosolni!
A sport célra, valamint tuning célra használt alkatrészekre, garanciát vállalni nem tudunk!
A nem megfelelő típusválasztásból adódó problémákért felelősséget nem tudunk vállalni (nem megfelelő erősségű lánc
választása, nem szettben történő alkatrészcsere, nem tárcsához ajánlott fékbetét használata, Elektromos alkatrészeknél, a rendszerben található egyébb alkatrészek
által okozott hibák értsd tönkrement feszültségszabályzót újra cseréled az is tönkremegy ha a generátor túl sok áromot termel.. stb.)!
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. valamint a 151/2003.
(IX.22) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Árak:
A webáruházunkban feltüntetett árak bruttó áfás árak, melyről minden rendelésnél áfás számlát állítunk ki a megadott
címre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de ebben az esetben mindig értesítjük erről a vásárlót. A kiállított
számla az anyag és postaköltséget is tartalmazza, melyet a megadott e-mail címre küldünk.

Szállítás:
Mindent megteszünk a gyors csomagindítás érdekében. A csomagfeladást rengeteg tényező befolyásolja áltolánosságban 2-10 munkanap alatt indítjuk a csomagokat.

Visszáru, garancia:
Az vásárolt árura, ha nem tart igényt vagy cserélni szeretné 14 napon belül visszavesszük vagy cseréljük, de az áru
visszajuttatásának költsége minden esetben a vevőt terheli. Visszapostázásnál csak a tehermentes csomagot vagy
levelet vesszük át. Utánvétes csomagot nem veszünk át, mert ellenőriznünk kell, hogy a termék ugyanolyan állapotban
van-e, mint vásárláskor.
Ha ezt leellenőriztük, akkor tudjuk a cserét elküldeni, vagy a termék árát visszautalni a megadott számlaszámra. A
pénz visszautalása maximum14 munkanapon belül történik meg.

2021.01.01-jétől érvényes
fogyasztóvédelmi változások
A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)
10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést
a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen
nem használhatta.
Elektronikus jótállási jegy – akár emailben vagy letölthető formában
Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a
vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben, vagy
letölthető dokumentumként – adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha
annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásainak (a jótállási jegy kötelező tartalmi
elemit lásd itt, 3. §).
Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni,
hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben
az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy
üzembehelyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés 8 napon belül
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére
visszatéríteni.
Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség
A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha
a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon
tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem
ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen
hozzájárult.
Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított
harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a
harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó
részére visszatéríteni.
Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket
nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a
kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és
a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez
Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során
gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának
megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel
érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a
fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A szakvélemény kötelező tartalmi elemi
Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha
a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem
rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű
használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel
bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:
megrendelő neve és címe;
üzlet neve és címe;
vizsgálat tárgya;
vizsgálati díj összege;
vizsgálati díj fizetésére kötelezett;
termék beérkezésének időpontja;
vásárlás időpontja;
minőségi kifogás bejelentésének időpontja;
fogyasztó kifogása;
vizsgálati módszerek;
vizsgálat megállapításai indokolással ellátva;
tájékoztatás;

A szerviz értesítési kötelezettsége
A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását
követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve, ha a termék nem javítható, akkor annak
tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan
tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap
alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Webáruház készítés